enfrnl
NIEUWS: Silence and Arbitration
Overige domeinen

Vennootschapsrecht

Als hoogleraar vennootschapsrecht aan de Universiteit van Luik sinds 2002 heeft Olivier Caprasse tal van artikelen ter zake gepubliceerd. Hij is met name auteur (samen met Roman Aydogdu) van het werk Les conflits entre actionnaires – De la prévention à la résolution, (Larcier, 2008) en co-directeur (samen met Bernard Tilleman) van de Code des sociétés annoté (Editions La Charte). Hij is een van de stichtende leden van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Naast zijn activiteiten als arbiter en arbitrageadvocaat in het bedrijfsleven, begeleidt Olivier Caprasse door deze deskundigheid zijn cliënten bij het uitvoeren van transacties tussen vennootschappen, het schrijven van adviezen, maar ook het vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures (zoals uitsluitingsgedingen en gedwongen intrekking om gegronden redenen, waarin hij meermaals heeft opgetreden).

Wanneer hij als raads actief is, past het kantoor Caprasse het woord flexibiliteit als kernwaarde toe. Kosten, omvang van het team dat het dossier behandelt (eventueel in samenwerking met gespecialiseerde partners van buitenaf), kunnen daardoor naargelang het dossier variëren, afhankelijk van de behoeften van de client en de problematiek ter zake. Hierbij zorgt Olivier Caprasse steeds voor een persoonlijke opvolging van het dossier.

Ondernemingsrecht

De hoofdactiviteit van Olivier Caprasse in zijn privépraktijk draait om opdrachten als arbiter of vertegenwoordiging van zijn cliënten in arbitragezaken die betrekking hebben ondernemingsrecht.

Dankzij het netwerk dat hij heeft kunnen ontwikkelen in de academische wereld en aan de balie (zowel in België als in het buitenland) begeleidt Olivier Caprasse, die ook codirecteur is van de Commission Royale Droit et Vie des Affaires (CrDVA, zie www.cdva.be), zijn cliënten ook op het vlak van algemeen zakelijk recht.

In dat geval vormt hij een team met de externe deskundige voor de rechtsdomeinen ter zake, waarbij ook hier flexibiliteit het sleutelwoord is. Kosten en omvang van het team dat het dossier behandelt, variëren daardoor naargelang de behoeften van de cliënt. Hierbij zorgt Olivier Caprasse steeds voor een persoonlijke opvolging van het dossier.