enfrnl
NIEUWS: Speaker at the ICC Institute training (Dubai 26 February) : critical key issues of M&A and construction disputes
Overige domeinen

Vennootschapsrecht

Als hoogleraar vennootschapsrecht aan de Universiteit van Luik sinds 2002 heeft Olivier Caprasse tal van artikelen ter zake gepubliceerd. Hij is met name auteur (samen met Roman Aydogdu) van het werk Les conflits entre actionnaires – De la prévention à la résolution, (Larcier, 2008) en co-directeur (samen met Bernard Tilleman) van de Code des sociétés annoté (Editions La Charte). Hij is een van de stichtende leden van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht.

Naast zijn activiteiten als arbiter en arbitrageadvocaat in het bedrijfsleven, heeft Olivier Caprasse begeleidt door deze deskundigheid zijn cliënten bij het uitvoeren van transacties tussen vennootschappen, het schrijven van adviezen, maar ook het vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures (zoals uitsluitingsgedingen en gedwongen intrekking om gegronden redenen, waarin hij meermaals heeft opgetreden).

Ondernemingsrecht

De hoofdactiviteit van Olivier Caprasse in zijn privépraktijk draait om opdrachten als arbiter of vertegenwoordiging van zijn cliënten in arbitragezaken die betrekking hebben ondernemingsrecht.