enfrnl
NIEUWS: Speaker at the ICC Institute training (Dubai 26 February) : critical key issues of M&A and construction disputes
Arbiter

De hoofdactiviteit van Olivier Caprasse in zijn privépraktijk draait om opdrachten als arbiter. In die hoedanigheid zetelde hij in ad hoc of institutionele arbitragezaken als voorzitter, alleenzetelend arbiter of co-arbiter (ICC, CEPANI, SCC, AFA, Geneva Chamber of Commerce and Industry, LCIA, CCJA, CACI, CRCICA,…).

Ter illustratie: zijn interventies vonden plaats in verschillende landen, in het Frans of in het Engels, als:

 • Co-arbiter in en investering arbitrage bettreking Mauritius;
 • ‘Emergency Arbitrator’ in een geschil betreffende een investering in een Afrikaans land;
 • Co-arbiter in een CCJA arbitrage (Congo) over onderaaneming;
 • Co-arbiter in arbitrages over commerciële contracten met Chinese partijen;
 • Co-arbiter in een geschil over een bankgarantie;
 • Arbiter in Expedited Proceedings (ICC, SCC);
 • Alleenzetelend arbiter, co-arbiter of voorzitter van het scheidsgerecht bij tal van geschillen na acquisitie met betrekking tot verzoeken tot nietigverklaring van de koop-verkoop, ontbinding van de koop-verkoop, vastlegging van een prijsvermindering of afroeping dan wel garantie en aangifte, schadevergoeding voor kopers enz. ;
 • Voorzitter van een ad hoc scheidsgerecht met betrekking tot een van de grote vastgoedprojecten in Europa;
 • Alleenzetelend ICC arbiter over de uitvoering van een makelaarscontract in de brandstoffensector in de Verenigde Staten;
 • Co-arbiter in een geschil rond een verzekering alle werfrisico’s in de sector van windmolens op zee;
 • Co-arbiter in het kader van een geschil rond herverzekering op de Londense markt;
 • Alleenzetelend arbiter in de Kamer van Koophandel van Genève in een geschil betreffende de uitvoering van een aandeelhoudersovereenkomst tussen Vietnamese en Zwitserse belangen;
 • ICC co-arbiter in een geschil betreffende de constructie van een luxe hotelcomplex in Spanje;
 • Alleenzetelend ICC arbiter in een geschil betreffende de distributie van modeproducten in het Midden-Oosten;
 • ICC co-arbiter in een geschil betreffende de verplichtingen van een bank op het vlak van documentair krediet;
 • Voorzitter van een CEPANI scheidsgerecht in een geschil betreffende een contract voor het verstrekken van telefoondiensten in een Oost-Europees land;
 • Alleenzetelend ICC arbiter in een geschil betreffende de uitvoering van een bemiddelingscontract in Qatar;
 • Voorzitter van een ICC scheidsgerecht in een geschil betreffende het investeringsstelsel dat in India wordt gebruikt door Europese ondernemingen;
 • Ad hoc co-arbiter in een bouwgeschil tussen een Europese onderneming en een Afrikaanse staat;
 • CACI voorzitter in een geschil tussen Europese en Afrikaanse bedrijven met betrekking tot de overdracht en exploitatie van mijnen;
 • Voorzitter onder het stelsel van de Kamer van Koophandel van Genève in een geschil betreffende de geldigheid en uitvoering van een contract rond wapenverkoop;

Voorzitter van een ad hoc rechtbank, belast met het beslechten van een aantal geschillen naar aanleiding van herstructureringsactiviteiten van een bedrijvengroep.