enfrnl
NIEUWS: Member of the ICC International Court of Arbitration
Arbiter

De hoofdactiviteit van Olivier Caprasse in zijn privépraktijk draait om opdrachten als arbiter. In die hoedanigheid zetelde hij in meer dan 60 ad hoc of institutionele arbitragezaken als voorzitter, alleenzetelend arbiter of co-arbiter (ICC, CEPANI, SCC, AFA, Geneva Chamber of Commerce and Industry, OHADA, CACI…).

Daardoor werd hij in de gespecialiseerde pers beschreven als “very professional” en als opmerkelijk wegens “his high quality of work” (Who’s Who 2014), maar ook als “outstanding” en als een arbiter die “clearly on the rise” (Chambers 2015) is, of nog als “heading towards being a top arbitration expert” (Chambers Global 2016). Who’s Who Legal (Global Arbitration Review) nam hem op in de lijst met “future leaders” in arbitrage die in 2017 werden opgemerkt en voegde eraan toe dat “sources strongly recommend him on account of his leading practice as both counsel and arbitrator. According to one interviewee, ‘he is extremely bright, professional, precise and efficient’”. Chambers Global 2017 noemt hem “very well reasoned, pragmatic and smart – he’s an excellent arbitrator,” according to sources. He is particularly noted for his expertise in arbitrations related to insurance, joint ventures, contracts, and post-M&A matters”.

Olivier is lid van de ICC Court, de Arbitragecommissie en de Commisie ADR van de ICC en een van de experts van België in de werkgroep II op het vlak van arbitrage en bemiddeling van de CNUDCI. Hij was expert van de Minister van Justitie in het Parlement in het kader van de hervorming van 2013 van het Belgische arbitragerecht.

Ter illustratie: zijn laatste interventies vonden plaats in verschillende landen, in het Frans of in het Engels, als:

 • ‘Emergency Arbitrator’ in een geschil betreffende een investering in een Afrikaans land;
 • Alleenzetelend arbiter, co-arbiter of voorzitter van het scheidsgerecht bij tal van geschillen na acquisitie met betrekking tot verzoeken tot nietigverklaring van de koop-verkoop, ontbinding van de koop-verkoop, vastlegging van een prijsvermindering of afroeping dan wel garantie en aangifte, schadevergoeding voor kopers enz. ;
 • Voorzitter van een ad hoc scheidsgerecht met betrekking tot een van de grote vastgoedprojecten in Europa;
 • Alleenzetelend ICC arbiter over de uitvoering van een makelaarscontract in de brandstoffensector in de Verenigde Staten;
 • Co-arbiter in een geschil rond een verzekering alle werfrisico’s in de sector van windmolens op zee;
 • Co-arbiter in het kader van een geschil rond herverzekering op de Londense markt;
 • Alleenzetelend arbiter in de Kamer van Koophandel van Genève in een geschil betreffende de uitvoering van een aandeelhoudersovereenkomst tussen Vietnamese en Zwitserse belangen;
 • ICC co-arbiter in een geschil betreffende de constructie van een luxe hotelcomplex in Spanje;
 • Alleenzetelend ICC arbiter in een geschil betreffende de distributie van modeproducten in het Midden-Oosten;
 • ICC co-arbiter in een geschil betreffende de verplichtingen van een bank op het vlak van documentair krediet;
 • Voorzitter van een CEPANI scheidsgerecht in een geschil betreffende een contract voor het verstrekken van telefoondiensten in een Oost-Europees land;
 • Alleenzetelend ICC arbiter in een geschil betreffende de uitvoering van een bemiddelingscontract in Qatar;
 • Voorzitter van een ICC scheidsgerecht in een geschil betreffende het investeringsstelsel dat in India wordt gebruikt door Europese ondernemingen;
 • Ad hoc co-arbiter in een bouwgeschil tussen een Europese onderneming en een Afrikaanse staat;
 • CACI voorzitter in een geschil tussen Europese en Afrikaanse bedrijven met betrekking tot de overdracht en exploitatie van mijnen;
 • Voorzitter onder het stelsel van de Kamer van Koophandel van Genève in een geschil betreffende de geldigheid en uitvoering van een contract rond wapenverkoop;
 • Voorzitter van een ad hoc rechtbank, belast met het beslechten van een aantal geschillen naar aanleiding van herstructureringsactiviteiten van een bedrijvengroep.